Fitkids

 

Fitkids is een beweegprogramma, opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Deze kinderen kunnen bij Fitkids gedurende een half jaar tot een jaar, onder professionele begeleiding, trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving.

Waarom
Na onderzoek onder kinderen, ouders, kinderartsen en kinderfysiotherapeuten bleek dat bewegen voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening vaak niet vanzelfsprekend is. Veel kinderen met een beperking of chronische ziekte leiden een inactief leven, waardoor uiteindelijk participatie in sport minimaal is. Bij deze groep kinderen treedt ook vaak therapiemoeheid op. Pogingen om bij een sportclub aan te haken mislukken, omdat hun mentale en fysieke weerbaarheid onvoldoende is.
Daarnaast zijn er ook kinderen die individuele kinderfysiotherapie niet meer nodig hebben, maar de overstap naar een sportclub nog niet kunnen maken. Hierdoor blijven ze uiteindelijk, langer dan nodig, bij de kinderfysiotherapeut onder individuele behandeling. Voor deze groep kinderen slaat Fitkids de brug van individuele kinderfysiotherapie naar bewegen en sporten.

Voor wie
Fitkids is er voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, die een inactief leven leiden. De kinderen worden meestal doorverwezen door een kinderarts of specialist.
Aan Fitkids doen bijvoorbeeld kinderen met astma, taaislijmziekte, neuronmusculaire aandoeningen, downsyndroom, diabetes, reuma, autisme of aangeboren hartafwijkingen mee.
Kinderen met verschillende aandoeningen trainen met elkaar, onder het motto: ‘het maakt niet uit wat je hebt, iedereen heeft wel wat!’ Fitkids is daarom ook geen obesitasprogramma, waarin alleen kinderen met obesitas of overgewicht participeren. Natuurlijk kunnen kinderen met overgewicht of obesitas als comorbiditeit wel deelnemen aan Fitkids.

Wat
Fitkids is een trainingsprogramma dat wordt samengesteld op de individuele behoefte van het kind. Naast de Fitkidsrichtlijn zijn er specifieke handleidingen voor een groot aantal aandoeningen.
In een Fitkids-uur wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan. Het sociale element is een onlosmakelijk deel van Fitkids.
De begeleiding van Fitkids is intensief, op een groep van 8-10 kinderen staan twee professionele begeleiders. Bij Fitkids is altijd een kinderfysiotherapeut betrokken.

Doel
In Fitkids ontdekken de kinderen weer plezier in bewegen te krijgen. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie.
Fitkids is een dynamisch project; kinderen blijven een half jaar tot maximaal een jaar in Fitkids. Het kind wordt gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsproject door te gaan met een sport of activiteit. Dit kan eveneens beschouwd worden als een doel van Fitkids.

Effectmeting
Stichting Fitkids vindt het zeer belangrijk om te weten wat het effect van Fitkids is. Hiertoe worden zowel bij instroom als bij uitstroom een fysieke test en een kwaliteit van leven vragenlijst afgenomen.
Deze gegevens worden (met behoud van privacy) verzameld in een centrale database.

Waar
De Fitkidstraining vindt plaats in een fysiotherapiepraktijk met oefenruimte. Bij elk Fitkidscentrum is een kinderfysiotherapeut betrokken.
Stichting Fitkids heeft door heel Nederland inmiddels een groot aantal Fitkidscentra geopend. We streven naar een goede landelijke spreiding. Een overzicht van alle centra is te vinden op www.fitkids.nl.

Stichting Fitkids
Postbus 75751, 1070 AT Amsterdam
Tel: 020-6720149, KvK 30209024
info@fitkids.nl www.fitkids.nl

 

© 2015 Harm Bukkems